За Станимир Андонов

Директор на Sofia Marketing School е д-р Станимир Андонов. Той е завършил УНСС и е бил докторант в Институт за Икономически Изследвания на БАН. Работил е като преподавател по маркетинг и директор на програма в Нов Български Университет. Бил е и хоноруван преподавател в Университета за Национално и Световно Стопанство и лектор в M3 Communications College. В момента Станимир Андонов е щатен преподавател във Висше Училище по Застраховане и Финанси – София и мениджър на Neuromarketing Bulgaria - агенция за невромаркетингови изследвания.

Той е бил ръководител на национално представително изследване на маркетинговото позициониране на застрахователните компании в България. Има и редица публикации в тази област. Другата тема, от която сериозно се интересува е невромаркетингът.

Станимир Андонов е част от екипа, осъществил първото невромаркетингово изследване в страната, и е съавтор на книгата, в която са представени резултатите от изследването – „Въздействие на телевизионната реклама върху вниманието, паметта и преработката на информация при зрителите”, изд. Стопанство, УНСС, 2012 година.

За Станимир Андонов накратко:

 • Aвтор на книгата "Маркетингово позициониране – теория, практика и изследвания", изд. „Изток-Запад“, 2014 год.
 • Aвтор и на електронната книга Levels of Product Differentiation in the Global Market – продавана от amazon.com
 • Пълноправен член на American Marketing Association
 • Бил е собственик и мениджър на MarketingProEngineering – компания, специализирана в създаването на софтуер и съдържание за iphone/ipod/ipad и Android базирани устройства
 • Консултирал е успешни компании работещи в България
 • Финалист в конкурса за комуникационни умения на Британски съвет FameLab - Лаборатория за слава през 2007 год.
 • Финалист в „Мастер Инициатива“ -“Околната среда - Renault, Nissan и Dacia се грижат за нея! Как можем всички заедно да допринесем за нейното опазване?“ през 2008 г. Провежда количествено маркетингово изследване с цел установяване на конкурентното позициониране на 11 автомобилни бранда, продавани в страната. Резултатите са използвани във връзка с конкурса за разработване на концепция за екологичен маркетинг на марките Renault, Nissan и Dacia в България.
 • Регистриран е като Premium Educator в Harvard Business for Educators
 • Има придобит сертификат по Маркетинг от The Wharton School of the University of Pennsylvania
 • Бил е лектор на множество семинари, конференции и обучения.
 •