За Sofia Marketing School

Нашите визия, мисия и ценности

Визия

Ние работим, за да вдъхновяваме всички свързани с нашата дейност лица чрез отлични постижения в маркетинг и мениджмънт обучението и за да заслужим да бъдем разпознавани като водеща и модерна, специализирана в практическото обучение маркетингова школа.

Мисия

Мисията на Sofia Marketing School е да ви помогне да успеете в бизнеса. Целта на SMS е да създава и да отключва възможности, които променят живота чрез практическо обучение, изследвания, консултиране и дискусии и ще повлияят върху поведението и професионалната ви практика.

Ценности

  • Взискателност, любопитство и оригиналност
  • Иновативност, креативност и предприемчивост
  • Внимание, любезност и колегиалност
  • Отворено съзнание, широк поглед и индивидуалност
  •