Topic outline

 • Unit 1 - Сегашно просто време

 • Unit 2 - Безличните „има“ и „няма“

 • Unit 3 - Родителен падеж (изразяване на притежание)

 • Unit 4 - Членуване - определителен и неопределителен член

  • Unit 5 - Броими и неброими съществителни

   • Unit 6 - Множествено число

    • Unit 7 - Минало просто време

     • Unit 8 - Наречия

      • Unit 9 - Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните и наречията

       • Unit 10 - Сегашно продължително време

        • Unit 11 - Изразяване на бъдеще време

         • Unit 12 - Сегашно перфектно време